Hur många procent är 1 promille?

1 Permille [‰] är 0,1 procent [%].

Permille till procentomvandlare

Ange önskad mängd permiller och omvandla det till procenttal eller ange procentsatserna och omvandla dem till permiller.

%
Resultat:
%

Beräkningsformel

Procentandelar = Permilles / 10

Permilles = Procentandelar * 10

Tabell över procentsatser och permiller

Procentandelar Permilles
0.2 2
1.2 12
0.12 1.2