Mikrometersymbol

Mikrometersymbol redo att kopieras.

En mikrometer är en längdenhet som är en submultipel av en meter. Det motsvarar en tusendels millimeter, eller en miljondels meter.

1 μm = 0.001 mm

1 μm = 0.000001 m

1 μm = 10−6 m

SymbolBeskrivning ALT-kod
µSymbol "mikro"ALT + 230
mLatinsk liten bokstav "M" (metersymbol)ALT + 109

Mikrometersymbol som ska kopieras

Klicka på den valda symbolen för att kopiera den till klippbordet.

μm