Skuttårskalkylator

Ange det år du väljer och kontrollera om det är ett skottår (366 dagar långt och inkluderar 29 februari).

Resultat:

För att beräkna om ett givet år är ett skottår, kontrollera att året är delbart med 4 men inte delbart med 100. Om detta villkor inte är uppfyllt, kontrollera att året är delbart med 400. Året är ett skottår om resultatet är ett heltal.

År 2023 är inget skottår.

Kommande skottår

 • 2024
 • 2028
 • 2032
 • 2036
 • 2040
 • 2044
 • 2048
 • 2052
 • 2056
 • 2060
 • 2064
 • 2068
 • 2072
 • 2076
 • 2080

Se även: