Timestamp Generator

Skapa en tidsstämpel baserat på det angivna datumet eller kontrollera datumet baserat på den angivna tidsstämpeln.

Resultat:
Resultat:

Exempel

Timestamp Datum
1585737000 1.04.2020, 12:30:00
816462930 15.11.1995, 20:15:30
2033294322 7.06.2034, 13:58:42