Manliga könssymboler

Textsymboler och emoji relaterade till det manliga könet.

SymbolBeskrivning ALT-kod
Manlig könssymbolALT + 11
Manlig könssymbolALT + 9651

Manliga symboler att kopiera

Klicka på den valda symbolen för att kopiera den till klippbordet.


👶
👱
👦
👨
👴

︎︎🛉
🚹