Plus- och minussymboler

Plus- eller minussymbolen används bland annat i matematik. Det används ofta för att indikera fluktuationer i särskilda värden, t.ex. kan notationen "5 ± 2" betyda valfritt tal mellan 3-7.

Exempel: 10.99 ± 2 SEK

SymbolBeskrivning ALT-kod
±Plus- och minussymbolerALT + 241

Plus minussymboler att kopiera

Klicka på den valda symbolen för att kopiera den till klippbordet.

±
+-

+
-