Slå ett mynt online (huvuden eller svansar)

Klicka på knappen för att vända ett virtuellt mynt.

?
Resultat:

För att kasta ett mynt, tryck på "Generera"-knappen. Ett tryck på knappen bör utlösa ritanimeringen, varefter resultatet kommer att ritas.


Se även: