Sömnräknare

Räkna ut den tid du bör somna för att nå det bestämda antalet sömncykler.

Ange den tid du vill vakna:
Resultat:
Väntar på input...

Sömnkalkylatorn beräknar vilken tid man ska somna för att nå ett visst antal 90-minuters sömncykler.

Kalkylatorn tar hänsyn till ytterligare 15 minuter som behövs för att somna.

Exempel

Tid du vill vakna Antal sömncykler Föreslagen tid för att somna
07:00 5 23:15
05:30 6 20:15