Delta symbol

Textsymboler för den grekiska bokstaven "Delta". Det används ofta i matematik för andragradsekvationer.

Exempel: Δ = b2 - 4ac

SymbolBeskrivning ALT-kod
ΔDelta grekisk versalALT + 916
δDelta grekisk liten bokstavALT + 235

Deltasymboler att kopiera

Klicka på den valda symbolen för att kopiera den till klippbordet.

Δ
δ

𝛥
𝛿

𝝙
𝝳

𝞓
𝞭