Paragraf symbol

Styckesymboler används mycket ofta i olika officiella dokument, där de särskiljer enskilda kapitel, underavdelningar eller avsnitt.

Exempel: § Om författaren

SymbolBeskrivning ALT-kod
Paragraf symbolALT + 20
§SektionssymbolALT + 21

Styckesymboler som ska kopieras

Klicka på den valda symbolen för att kopiera den till klippbordet.

§