Sigma symbol

Symboler för den grekiska bokstaven Sigma som används i matematik som symbol för en summa.

SymbolBeskrivning ALT-kod
ΣStora grekiska bokstäver SigmaALT + 228
σGrekiska bokstäver Sigma med små bokstäverALT + 229

Sigma-symboler att kopiera

Klicka på den valda symbolen för att kopiera den till klippbordet.

Σ
σ