Frekvensgenerator online

Generera ljudet för den valda frekvensen och vågformen.

Hz

För att generera ett ljud, ställ in önskad frekvens, välj en vågform, ange volymen och tryck på knappen. Medan ljudet spelas kan du ändra dess parametrar och testa olika frekvenser eller vågformer.


Se även: