Morsekod översättare

Översätt morsekodtext till normal text eller normal text till morsekod.

Morsekod till text

Resultat:

Text till morsekod

Resultat:

Morsekod är ett sätt att presentera alfabetet, siffror och specialtecken genom ljud, elektriska impulser eller ljusblixtar. En populär metod är också att skriva tecken i form av streck och punkter, vars översättning är möjlig med hjälp av verktyget ovan. En linje bör vara minst lika lång som tre punkter. Morsekod används ofta av bland annat Seafarers.


Se även: