Generator av versaler

Konvertera texten till dess motsvarighet till versaler.

Metod:


Resultat:
För att konvertera bokstäver till versaler, skriv in text i det angivna fältet och välj metod (ange om du vill ha normala versaler eller små bokstäver).

Exempel

Text Metod Resultat
Lorem Ipsum Versal LOREM IPSUM
Lorem Ipsum Små bokstäver ʟᴏʀᴇᴍ ɪᴘsᴜᴍ

Se även: