Konvertera bokstäver

Konvertera gemener till versaler eller stora bokstäver till gemener.

Har du av misstag skrivit all text med Caps Lock? Eller kanske du bara vill konvertera fallet som du vill? Denna fodralomvandlare kan komma väl till pass för dig.
För att ändra skiftläge för bokstäver eller deras andra egenskaper, skriv in texten i det avsedda fältet och klicka på knappen som motsvarar den funktion du vill använda. Till exempel, när du klickar på alternativet "Gemena" bör din text automatiskt konverteras till gemener.
Letter Size-konverteraren gör det enklare att:
  • Konvertera stora bokstäver till gemener.
  • Använd stor bokstav i varje ord.
  • Sätt den första bokstaven i varje mening med stor bokstav.
  • Konvertera text till en där versaler och gemener växlar.

Se även: