Zalgo Text Generator

Generera typsnittet med effekten av "glitch" (zalgo), det vill säga text med ytterligare tecken överst och nedtill.

Resultat:
För att generera Zalgo-text, skriv in normal text i det angivna fältet. I inställningarna kan du välja om du vill att Zalgo ska synas i mitten, längst ner eller högst upp i texten. Du kan också öka eller minska dess intensitet. Efter att ha skrivit in texten eller ändrat inställningarna ska en ny Zalgo automatiskt genereras och presenteras i fältet "Resultat".

Se även: