Jordmängdskalkylator

Ange de mått du vill ha och ta reda på hur mycket jord du behöver.

SEK /
Resultat:
SEK

För att beräkna hur mycket mark du behöver anger du måtten på ytan i de valda längdenheterna. Du kan också ange ett pris (till exempel en kubikmeter) så att kalkylatorn beräknar det uppskattade totalpriset. De beräknade värdena ska visas automatiskt i avsnittet "Resultat" efter att du har fyllt i alla nödvändiga fält.

Beräkningsformel

Längd [x] * Bredd [x] * Djup [x] = Jordvolym [x³]

Exempel

Längd Bredd Djup Jordvolym
2 m 1.5 m 30 cm 0,9 m³
10 m 15 m 1.2 m 180 m³
124 cm 2 m 20 cm 0,5 m³