m2 till m3 omvandlare

Konvertera den valda mängden m² till m³ med hänsyn till den angivna tjockleken.

m
Resultat:
➔ m3 till m2 omvandlare

Beräkningsformel

Volym [m³] = Område [m²] * Tjocklek [m]

Exempel

Område Tjocklek Volym
2 m 3 m 6 m
5m 0.50 m 2.5 m
15.5m 0.45 m 6.975 m
100m 3 m 300 m

Se även: