m3 till m2 omvandlare

Konvertera den valda mängden m³ till m² baserat på den givna tjockleken.

m
Resultat:
➔ m2 till m3 omvandlare

Beräkningsformel

Område [m²] = Område [m³] / Tjocklek [m]

Exempel

Volym Tjocklek Område
5 m³ 0.4 m 12.5 m²
8 m³ 1.2 m 6,67 m²
2 m³ 0.5 m 4 m²
120 m³ 0.2 m 600 m²

Se även: