Lösenordsgenerator

Generera ett slumpmässigt lösenord av en angiven längd som innehåller valda teckenuppsättningar.

Ytterligare alternativ:


Resultat:

Generatorn låter dig generera slumpmässiga idéer för starka och säkra lösenord. Användaren kan själv definiera lösenordslängden (vi föreslår minst 8 tecken) och vid behov avmarkera ointressanta alternativ, som till exempel att inkludera specialtecken i lösenordet. Tack vare möjligheten att avmarkera enskilda fält kan det genererade lösenordet vara lite lättare att komma ihåg eller möjligt att ange på webbplatser som blockerar inmatning av teckendata. Man ska dock komma ihåg att ju längre lösenordet är och ju mer ovanliga specialtecken det har, så borde det teoretiskt sett vara svårare att knäcka.


Se även: