Bullet Point symbol

Punktsymboler används mycket ofta för att markera enskilda objekt i en lista.

Exempel:

➊ Lorem

➋ Ipsum

SymbolBeskrivning ALT-kod
Bullet Point symbolALT + 7
Bullet Point symbolALT + 8
Bullet Point symbolALT + 9

Punktsymboler att kopiera

Klicka på den valda symbolen för att kopiera den till klippbordet.


»🅐
🅑
🅒
🅓
🅔
🅕
🅖
🅗
🅘
🅙
🅚
🅛