Text teckenräknare

Beräkna antalet tecken i den inmatade texten.

Texttecken:
0
Karaktärer utan mellanslag:
0

Skriv in text i det avsedda fältet för att beräkna antalet tecken med mellanslag och tecken utan mellanslag.

Många olika typer av system har en teckenbegränsning att ange. Ett exempel är Twitter, där posten inte får vara längre än 280 tecken. Sådana gränser visas dock inte bara på Internet, standard-SMS bör inte heller vara längre än 160 tecken.


Se även: