Binär kodöversättare

Skriv in text och översätt den till binär kod, eller ange binär kod och översätt den till text.

Binär kod till text

Resultat:

Text till binär kod

Resultat:
Binär kod används av många typer av datorer. Den består bara av siffrorna 0 och 1. Med detta verktyg kan du konvertera text till binär kod eller avkoda binär kod för att se vad det betyder.

Se även: