Alfa symbol

Grekiska bokstaven "alfa" textsymboler.

Exempel: α = 30°

SymbolBeskrivning ALT-kod
αAlfabokstav med små bokstäverALT + 224
ΑVersal alfabokstavALT + 913

Alfasymboler att kopiera

Klicka på den valda symbolen för att kopiera den till klippbordet.

α
Α