Theta symbol

Grekisk bokstav Theta-symbol redo att kopieras.

Inom matematik och fysik används Theta ibland som en symbol för ett mått på en plan vinkel.

Exempel: Θ = 180°

SymbolBeskrivning ALT-kod
ΘTheta symbolALT + 233

Theta-symboler att kopiera

Klicka på den valda symbolen för att kopiera den till klippbordet.

Θ
θ

ϴ
ϑ