Pi-symbol

Symbol för Pi, en matematisk konstant på ungefär 3,14.

Exempel: π ≈ 3.14

SymbolBeskrivning ALT-kod
πPi-symbolALT + 227

Pi-symboler att kopiera

Klicka på den valda symbolen för att kopiera den till klippbordet.

π
𝛑

𝜋
𝝅
𝞹