Text-till-tal-konverterare online

Välj röst och hastighet och läs den inmatade texten via talsyntesen.

Känner du inte för att läsa en lång text? Ange den i det avsedda fältet, välj en av de tillgängliga rösterna och välj den läshastighet som passar dig. Tryck på "Spela" och börja lyssna på texten som konverterats till tal.
Utöver situationer där vi helt enkelt inte vill läsa en given text, kan talsyntesverktyget användas till exempel i situationer där vår egen röst är handikappad (t.ex. på grund av halsont) eller när vi av någon anledning kan eller vill vi inte använda den.

Se även: