Online borttagning av dubbletter i text

Ta bort dubbletter av linjer eller andra repetitiva strängar från din text.

Resultat:
För att ta bort dubbletter anger du text avgränsad med nya rader, kommatecken eller mellanslag. Välj hur texten ska separeras och om du vill, markera dessutom alternativet "Sortera alfabetiskt" så att det genererade resultatet presenteras i alfabetisk ordning. När du har valt lämpliga alternativ, tryck på knappen "Ta bort dubbletter".
Förutom att ta bort dubbletter visar verktyget även hur många dubbletter som har tagits bort från texten.