ROT13 - onlinekodare/dekoder

Kryptera eller dekryptera text med ROT13-omvandlaren.

Text:
ROT13:
För att konvertera texten till ROT13-chifferet, skriv in den i fältet "Text". För att konvertera ROT13-chifferet till text, skriv in det i ROT13-fältet. Det genererade resultatet kommer att presenteras i det andra fältet.
ROT13 är en av de mest populära textkrypteringsmetoderna. Den består i att varje bokstav i texten ersätts med en annan som är 13 platser längre i alfabetet.

Exempel

Text ROT13
Lorem Ipsum Yberz Vcfhz
KLM XYZ
Text Grkg

Se även: