ROT47 - onlinekodare/dekoder

Koda texten med ROT47-chifferet eller avkoda ROT47-chifferet och se dess ursprungliga innehåll.

Text:
ROT47:
ROT47 är ett populärt chiffer som representerar varje ASCII-tecken i intervallet 33-126 47 positioner ytterligare. Till skillnad från till exempel ROT13 används den inte bara för att kryptera bokstäver utan även siffror och många populära texttecken.
För att konvertera texten till ROT47-chifferet, skriv in den i fältet "Text". För att dekryptera en ROT47, skriv in dess innehåll i ROT47-fältet.

Exempel

Text ROT47
qwerty BH6CEJ
abc 234
ABC pqr
ABC123 pqr`ab
-~[ABC123]! \O,pqr`ab.P

Se även: