ROT18 - kodare/avkodare online

Konvertera text med siffror till ROT18-chiffer eller konvertera ROT18-chiffer till text.

Text:
ROT18:
För att konvertera texten till ROT18-chifferet, skriv in den i textfältet. Om du vill dekryptera en sträng kodad med ROT18-chifferet, skriv in den i ROT18-fältet.
ROT18-chifferet är en kombination av ROT5- och ROT13-chiffer. I ROT18, liksom i ROT5-chifferet, flyttas siffrorna med 5 platser åt höger, och som i ROT13-chifferet ändras även bokstäverna i alfabetet till de som är åtskilda med 13 platser.

Exempel

Text ROT18
Lorem Ipsum Yberz Vcfhz
100 655
XYZ 456 KLM 901

Se även: