AdSense-inkomstkalkylator

Beräkna uppskattade intäkter från AdSense: dagligen, månadsvis och årlig.

%
SEK
Beräknad inkomst:
SEK
SEK
SEK

Beräkna uppskattade AdSense-intäkter baserat på CTR, CPC och sidvisningar under en viss period. Kom ihåg att ställa in dina egna CPC- och CTR-värden, eftersom de kan variera avsevärt beroende på sidans ämne eller placeringen och storleken på annonser, bland annat.

Beräkningsformel

Dagliga inkomster = a * d * (c / 100) / b
Efter detta multipliceras resultatet med 30,437 för månadsinkomster eller med 365,25 för årligen. I den här kalkylatorn avrundas den också till två decimaler.
  • a = Sidvisningar
  • b = Period (Dagligen = 1; En gång i månaden = 30.437; Årligen = 365.25)
  • c = Klickfrekvens (CTR)
  • d = Kostnad per klick (CPC)

Exempel

Sidvisningar Period CPC CTR Resultat (En gång i månaden)
15000 En gång i månaden 0.80% 1 SEK 120 SEK
20 Dagligen 1.5% 1.2 SEK 10.80 SEK
2000 Dagligen 2% 0.30 SEK 360 SEK
50000 En gång i månaden 0.5% 3 SEK 750 SEK
1000000 Årligen 0.5% 0.70 SEK 287.70 SEK

Se även: