Ränteberäknare

Beräkna sammansatt ränta baserat på det angivna beloppet, tidpunkten, räntefrekvensen och räntan.

SEK
%
Resultat:
SEK
SEK

Beräkningsformel

Uppskattat investeringsvärde = P (1 + r/n)n * t
Var:
  • P = Belopp
  • r = Ränta
  • n = Period
  • t = Frekvens för beräkning av ränta

Exempel

Belopp Period Ränta Frekvens för beräkning av ränta Uppskattat investeringsvärde Beräknad vinst på ränta
20000 SEK 10 år 5% Årligen 32577.89 SEK 12577.89 SEK
15000 SEK 5 år 3.5% En gång i månaden 17864.14 SEK 2864.14 SEK
100000 SEK 5 månader 4% Dagligen 101680.47 SEK 1680.47 SEK
50000 SEK 15 år 2.5% En gång i månaden 72721.20 SEK 22721.20 SEK