YouTubes inkomstkalkylator

Beräkna de uppskattade intäkterna från annonser som visas under dina YouTube-videor baserat på det genomsnittliga antalet dagliga visningar och RPM.

Den genomsnittliga RPM på YouTube är runt $1. Det kan dock skilja sig rejält, beroende på bland annat ämnet för filmerna eller de länder där tittarna bor.
SEK
Resultat:
SEK
För att beräkna de uppskattade intäkterna från YouTube-annonser anger du antalet visningar och den genomsnittliga RPM för dina videor i räknaren.

Beräkningsformel

Dagliga inkomster = v * RPM / 1000
Var:
  • v = Visningar
  • RPM = Genomsnittlig intäkter från 1000 visningar
Efter detta multipliceras resultatet med 30,437 för månadsinkomster eller med 365,25 för årligen. I den här kalkylatorn avrundas den också till två decimaler.

Se även: