Räknare för avkastning på investeringar (ROI).

Beräkna din avkastning på investeringen (ROI), investeringsbelopp eller nettovinst från inmatade data.

SEK
SEK
%
Resultat:
SEK
SEK
%

Beräkningsformel

Avkastning på investering (ROI) = (n - i) / i * 100
Var:
  • n = Kapitalavkastning
  • i = Investeringsbelopp

Exempel

Investeringsbelopp Kapitalavkastning Avkastning på investering (ROI)
500 SEK 2000 SEK 300%
200 SEK 150 SEK -25%
15000 SEK 200000 SEK 1233,33%
10000 SEK 50000 SEK 400%
854 SEK 3000 SEK 251,29%