Cirkeldiameterkalkylator

Beräkna diametern på en cirkel från cirkelns radie, cirkelns yta eller cirkelns omkrets i de valda längdenheterna.

Cirkelns area
Resultat:

Beräkningsformel

Diameter = 2 * Cirkelns radie
Diameter = Cirkelns omkrets / π ≈ Cirkelns omkrets / 3.14159265359
Diameter = 2 * √(Cirkelns area / π) ≈ 2 * √(Cirkelns area / 3.14159265359)

Se även: