Cylindervolymberäknare

Beräkna cylindervolymen från inmatade data.

Cylinderns volym
Resultat:

För att beräkna volymen på en cylinder anger du cylinderns höjd och radie eller diameter i de valda längdenheterna i räknaren. Alternativt kan du också definiera Pi-numrets noggrannhet.

Beräkningsformel

Cylinderns volym = πr²h

Exempel

Cylinderns höjd Radie Cylinderns volym
20 cm 5 cm 1570,8 cm³
30 cm 15 cm 21205750,41 mm³
50 in 373.2 mm 0,73 yd³