Sinusräknare

Beräkna sinus för en given vinkel i grader eller radianer.

sin
Resultat:
sin(x) =
°

Sinus bord

° rad sin(x)
0 0
30° π/6 1/2
45° π/4 √2/2
60° π/3 √3/2
90° π/2 1

Se även: