Genomsnittlig kalkylator

Beräkna det aritmetiska medelvärdet, det viktade medelvärdet eller det geometriska medelvärdet.

Resultat:
Ange värdena (t.ex. skolbetyg) och deras vikter:
Vikt
Vikt
Vikt
Resultat:
Resultat:

Medlen är avsedda att visa mitten av någon uppsättning siffror. Det kan dock bestämmas på många sätt, och det kan skilja sig åt beroende på vilken typ av medel som används.

  • Aritmetiskt medelvärde är ett enkelt sätt att beräkna medelvärdet av en given uppsättning siffror. Det är en av de mest populära typerna av medelvärden och räknas till många användningsområden, inklusive skolbetyg i slutet av året.
  • Det viktade medelvärdet skiljer sig från det aritmetiska medelvärdet genom att det låter dig lägga till specifika vikter till individuella värden. Tack vare detta är det till exempel möjligt att beräkna medeltalet av betyg för ett givet skolämne beroende på deras vikt (t.ex. när betyget på ett prov är vikten 5, och en viktning för läxor är 1, den viktade genomsnittet kan ta hänsyn till detta).
  • Det geometriska medelvärdet beräknas som roten av produkten av alla i en given uppsättning tal. Graden av denna rot är lika med antalet av alla tal. Denna typ av medelvärde används ofta bl.a inom demografi och statistik.

Se även: