Konvertera bråk till decimaler

Ange valfritt bråktal och omvandla det till ett decimalbråk.

X nd = ?
X (frivillig):
n =

d =
Resultat:
➔ Decimal till bråk-omvandlare

För att konvertera ett bråk till en decimal, skriv in täljaren och nämnaren för bråket och tryck på knappen "=".

Exempel

Fraktion Decimalvärdet
25 0,4
121735 46,6
5 419 5,21
-3 47 -3,57
-29 -0,22

Se även: