Heltalskalkylator

Kontrollera att det angivna talet är ett heltal.

Resultat:

Hela tal är naturliga tal och deras negativa ekvivalenter. Talet 0 ingår också i antalet heltal.

Exempel

Siffra Är detta tal ett heltal?
-3 Ja
-2 Ja
-1 Ja
0 Ja
1 Ja
2 Ja
3 Ja
3.5 Nej
4 Ja
4.2 Nej
5 Ja

Se även: