Bråk till procent-kalkylator

Konvertera ett bråktal till en procent med givet antal decimaler.


Resultat:
Väntar på input...

Hur konverterar man en bråkdel till en procent?

  1. Dividera bråktalets täljare med bråktalets nämnare (t.ex. 2 ÷ 4 = 0,5).
  2. Multiplicera resultatet med 100 för att få procentvärdet (t.ex. 0,5 × 100 = 50%).

Beräkningsformel

Procentuellt värde = Täljare ÷ Nämnare × 100

Exempel

Siffra Procentuellt värde
5/7 71.43%
12/20 60%
7/2 350%
10/10 100%
3/18 16.67%