Geometrisk medelräknare

Beräkna det geometriska medelvärdet för en given uppsättning tal.

Resultat:

Beräkningsformel

För att hitta det geometriska medelvärdet, beräkna roten av produkten av alla siffror. Graden av denna rot bör vara lika med antalet av alla tal i mängden.

Geometriskt medelvärde = n√(x1 · x2 · ... · xn)

Se även: