Faktoriell Kalkylator

Beräkna fakulteten för ett givet tal (n!).

n! = ?
n =
Resultat:

För att beräkna faktor, ange ett tal och tryck på =-knappen. Utöver resultatet ska räknaren även generera hela steg-för-steg-beräkningen.

Beräkningsformel

n! = 1 × 2 × 3 × ... × n

Exempel

4! = 1 × 2 × 3 × 4 = 24
5! = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 = 120
8! = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 = 40320