Hur många år är ett decennium?

Ta reda på hur många år ett decennium är.

Ett decennium är 10 år.
1 [årtionde] = 10 [År]

Omvandlar decennier till år

Resultat:

Beräkningsformel

Decennier = År / 10

År = Decennier * 10

Tabell över decennier och år

Decennier År
1 [Decennier] 10 [År]
2 [Decennier] 20 [År]
2,5 [Decennier] 25 [År]