Hur många timmar är ett år?

Ta reda på hur många timmar ett år varar.

Antalet timmar per år beror på dess längd. Ett år är vanligtvis 365 dagar, men ett skottår (vanligtvis vart fjärde år) är 366 dagar. Därför kan man anta att ett år i genomsnitt varar 365,25 dagar.
  • 365 dagar = 8760 timmar
  • 366 dagar = 8784 timmar
  • 365.25 dagar = 8766 timmar

Konvertera år till timmar

y
Resultat:
h

Beräkningsformel

h = y * l * 24

y = h / y / 24

Var:

  • h - Timmar
  • y - År
  • l - Årets längd [dagar]