Hur många timmar tar en vecka?

Ta reda på hur många timmar det är på en vecka.

En vecka varar 168 timmar.
1 [vecka] = 7 [dagar] = 168 [timmar]

Omvandla veckor till timmar

w
Resultat:
h

Beräkningsformel

h = w * 168

w = h / 168

Var:

  • h - Timmar
  • w - Veckor

Tabell över veckor och timmar

Veckor Timmar
1 w 168 h
2 w 336 h
4 w 672 h
10 w 1680 h