Hur många timmar tar en dag?

Ta reda på hur många timmar en dag varar.

En dag varar i 24 timmar.
1 [dagar] = 24 [timmar]

Konvertera dagar till timmar

d
Resultat:
h

Beräkningsformel

h = d * 24

d = h / 24

Var:

  • h - Timmar
  • d - Dagar

Tabell över dagar och timmar

Dagar Timmar
1 d 24 h
7 d 168 h
30 d 720 h
31 d 744 h
41,67 d 1000 h
90 d 2160 h
365 d 8760 h
366 d 8784 h