Hur många minuter tar ett år?

Ta reda på hur många minuter ett år varar.

Ett år varar i genomsnitt 365,25 dagar eller 525 960 minuter. Ett 365-dagars år varar 525 600 minuter och ett skottår (366 dagar) är 527 040 minuter.
  • 365 dagar = 525600 minuter
  • 366 dagar = 527040 minuter
  • 365.25 dagar = 525960 minuter

Konvertera år till minuter

y
Resultat:
min

Beräkningsformel

min = y * l * 1440

y = min / y / 1440

Var:

  • min - Minuter
  • y - År
  • l - Årets längd [dagar]