Hur många sekunder tar en timme?

Ta reda på hur många sekunder som är en timme.

1 timme varar i 3600 sekunder.
1 [timmar] = 60 [minuter] = 3600 [sekunder]

Konvertera timmar till sekunder

h
Resultat:
s

Beräkningsformel

s = h * 3600

h = s / 3600

Var:

  • s - Sekunder
  • h - Timmar

Timmar och sekunder tabell

Timmar Sekunder
1 h 3600 s
2 h 7200 s
3 h 10800 s
4 h 14400 s
5 h 18000 s
10 h 36000 s
24 h 86400 s
48 h 172800 s
72 h 259200 s
100 h 360000 s